Impactgebieden

Van het hoogste abstractie- en systeemniveau naar maatregelen in de praktijk. Dat is de kracht van TNO Vector. Zo werken wij over de systemen heen. En maken het verschil binnen de domeinen steden en industrie en werken we aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.

Werk jij in complexe stakeholdervelden aan grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen van deze tijd? Dan helpen wij jou graag verder met onze kennis en ervaring. Ontdek meer over de impactgebieden waarin wij actief zijn.

TNO Vector patroon animatie still

Waardengedreven duurzame steden & regio’s

Op weg naar de stad van de toekomst staan we voor uitdagingen. Hoe benutten we de kansen voor een rechtvaardige, klimaatneutrale stad in de toekomst? Bij TNO Vector bouwen we aan duurzame steden en regio's met brede welvaart als drijvende kracht.

Uitdagingen gaan we aan met een brede blik, vanuit technologisch en maatschappelijk perspectief. Door kennis te verhogen op relevante thema’s, inzichten in en begrip voor de belangen en behoeften van stakeholders te creëren, heldere afwegingskaders en scenario’s te stellen en een duidelijke strategie te maken, realiseren we samen waardengedreven duurzame steden en regio's.

Duurzame autonome industrieën

Te midden van de grote technologische en maatschappelijke transities van deze tijd is het een uitdaging voor de Nederlandse industrie om een belangrijke pijler te blijven onder onze economie en welvaart. TNO Vector biedt handelingsperspectief, creëert de juiste condities en stimuleert investeringen in innovatie.

We realiseren duurzame autonome industrieën door alle betrokkenen te betrekken bij de transitie, een brede kennisbasis waarmee we brede analyses doen en het ontwikkelen van een transitiepad. Zo helpen we organisaties vooruitkijken en verschillende stappen financierbaar te maken.

Transformatieve Innovatie Systemen

Bouwen aan een toekomstbestendig innovatieproces. Innovatie is cruciaal voor de economie en het verdienvermogen van Nederland. Daarvoor zijn solide innovation systems nodig. Deze systemen realiseren we door innovatie als een interactief proces te behandelen. Diepgaande samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen is hierbij een kernvoorwaarde.

We analyseren en begrijpen de complexiteit en dynamiek van maatschappelijke uitdagingen, en de nieuwe eisen die deze uitdagingen stellen aan een innovation system. Vanuit die kennis en ervaring helpt TNO Vector beleidsmakers bij het ontwikkelen van robuuste innovatieprocessen.

Digitale samenleving

Move fast and break things. Dat is nog te vaak de werkwijze van ontwikkelaars van digitale technologie. Hoewel die aanpak de digitalisering enorm heeft versneld, wordt nu steeds duidelijker dat er nog vangrails ontbreken die negatieve gevolgen van digitalisering kunnen voorkomen. Maar hoe doe je dat zonder de innovatie van digitale technologie onnodig af te remmen? Dat is best een complexe uitdaging.

Als onafhankelijke partij zien we een rol voor onszelf in het actief betrekken van alle belanghebbenden bij de ontwikkeling van een digitale technologie. We bekijken de innovaties niet alleen vanuit technologisch perspectief, maar vanuit het volledige speelveld.