Adaptive Governance en maatschappelijke transities

De maatschappelijke transities waar organisaties mee te maken hebben, zijn groot en complex. Bekende voorbeelden zijn de energietransitie, klimaattransitie en mobiliteitstransitie.

Bij TNO Vector vinden we dat besluitvorming over en het reageren op deze maatschappelijke transities sneller en krachtiger kan. Binnen onze dienst Adaptive governance helpen we organisaties dit te realiseren.

TNO Vector patroon animatie still

Maatschappelijke transities in een complex speelveld


De energietransitie, klimaattransitie en mobiliteitstransitie zijn op zichzelf al complex. Waar deze maatschappelijke transities samenkomen is het speelveld vaak nóg complexer, omdat ze verschillende beleidsterreinen raken.

Met welke van deze veranderingen je ook te maken hebt: één van de grootste uitdagingen is om snel gerichte besluiten te nemen binnen het systeem of de structuur waarin de transitie plaatsvindt.

De volgende vragen helpen helderheid te scheppen:

  • Wat zijn de doelen, waar zit het gezamenlijk belang en wat is de leerambitie?
  • Wie gaat erover en wie zijn erbij betrokken?
  • Wie heeft het mandaat een besluit te nemen?
  • Wat als er kennis ontbreekt en er grote onzekerheden spelen?
  • Kunnen we adaptive governance toepassen om besluitvorming te versnellen en beter op veranderingen in te spelen?

Wat is adaptive governance?


Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities en innovaties die daarbij nodig zijn, vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

Adaptive governance kan niet zonder multidisciplinaire kennis


De beslissingen die sleutelbeslissers binnen overheden en bedrijven maken zijn complex en de wereld ontwikkelt zich sneller dan ooit. Adaptive governance vraagt om oplossingen die niet alleen vandaag, maar ook morgen én overmorgen werken en niet ten koste gaan van andere beleidsterreinen.

Hiervoor is betrokkenheid van verschillende partijen nodig. De gekozen oplossingen moeten niet alleen efficiënt en effectief zijn, maar ook breed gedragen, toekomstbestendig, inclusief en transparant. Tot slot moeten ze recht doen aan verschillende publieke waarden.

Adaptive governance en TNO Vector


TNO Vector ontdekt graag samen met stakeholders en opdrachtgevers welke toegepaste multidisciplinaire kennis nodig is en hoe organisaties de nodige vaardigheden voor adaptive governance kunnen ontwikkelen.

Dit doen we bijvoorbeeld door middel van systeemanalyses en governance-analyses. We ontwikkelen nieuwe methoden, gebruiken bestaande methoden en maken de maatschappelijke transities zo behapbaar.

En we blijven voortdurend met je in gesprek om te zorgen dat de inrichting van adaptive governance past bij de organisatiedoelen en de manier waarop jouw organisatie werkt en complexe beslissingen maakt.

Leer meer over onze methodieken