Onze expertises

Wil jij innovatie- en ecosystemen orkestreren? Ben je op zoek naar hoe besluitvorming kan meebewegen met de voortdurend veranderende wereld? In deze of in andere volgorde, bieden wij met onze expertise ondersteuning voor goede besluitvorming in complexe systemen. Ontdek welke transformaties wij samen met onze partners realiseren.

TNO Vector patroon invert

Orchestrating Innovation

TNO Vector helpt ambitieuze bedrijven en overheden bij collectieve verandering. Deze actiegerichte aanpak, gebaseerd op een gedeelde visie en meetbaarheid, versnelt maatschappelijke transities en maakt innovatie succesvol. Onze bevlogen orchestrators en slimme tools identificeren barrières en creëren ruimte voor beweging in samenwerking met organisaties.

Adaptive Governance

TNO Vector helpt organisaties bij complexe maatschappelijke transities. We bevorderen snellere en krachtige besluitvorming. Samen ontdekken we welke multidisciplinaire kennis en vaardigheden nodig zijn. We analyseren systemen en governance en ontwikkelen methoden om transities behapbaar te maken.

Systeemanalyse

TNO Vector helpt overheden en organisaties om te gaan met complexe maatschappelijke transities. We passen een systeemanalyse toe, waarbij we integraal naar vraagstukken kijken en niet alleen naar losse onderdelen.

Impactgebieden

TNO Vector helpt overheden en organisaties om impact te maken in complexe stakeholdervelden en maatschappelijke uitdagingen. We maken het verschil binnen de domeinen steden, industrie en werken aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.