Waardengedreven duurzame steden & regio's

Steden en regio’s staan in de 21e eeuw voor allerlei nieuwe en minder nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen aangaan kan alleen met een brede blik, vanuit een technologisch én maatschappelijk perspectief. Zo komen we tot goed functionerende urban systems, de rechtvaardige en klimaatneutrale steden van de toekomst.

Wat zijn dan die uitdagingen van de 21e eeuw, waar de stad van de toekomst ook nu al mee te maken krijgt? Denk aan klimaatverandering, de gevolgen daarvan en de aanpassingen die ervoor nodig zijn. Denk aan verlies van biodiversiteit, aan toenemende ongelijkheid, congestie van wegen en elektriciteitsnetwerken, de veranderingen op de energiemarkt en de krapte op de woningmarkt en arbeidsmarkt.

Goed functionerende urban systems adresseren deze problemen integraal. Omdat de oplossing voor het ene probleem een belemmering kan zijn voor een andere uitdaging. Bekijk dit soort problemen dus niet alleen vanuit technologisch perspectief, maar ook maatschappelijk. Alleen op die manier creëren we de rechtvaardige en klimaatneutrale steden van de toekomst.

Urban system: de stad van de toekomst

Een goed functionerend urban system of de rechtvaardige, klimaatneutrale stad van de toekomst is een centrum voor sociale en economische activiteit. Een hub voor kennisontwikkeling, innovatie en nieuwe technologie. Een uitstekende omgeving, kortom, voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame en slimme manieren van leven.

Bij TNO Vector analyseren we vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Omdat er vrijwel altijd overlap is tussen de uitdagingen, ook als dat op het eerste gezicht niet zo lijkt.

Ruimtelijke inrichting en planologie, bestuur, sociale en economische factoren: ze spelen allemaal een rol. Een succesvolle transformatie van steden naar succesvolle urban systems vereist bovendien samenwerking tussen alle betrokkenen.

Urban systems: experimenteren en leren

Als we werken aan urban systems, verzamelen we zorgvuldig informatie van alle betrokkenen. Dat zijn stadsbesturen en partijen binnen steden, maar ook provincies, kennisinstellingen en marktpartijen. Wij begrijpen hoe zij hun rol zien. Zo laten wij samenwerkende organisaties samenwerken en experimenteren om zo van elkaar te leren.

Het bovenstaande doen we met een scherp oog voor de verschillende maatschappelijke transities. We benaderen uitdagingen vanuit ruimtelijk, sociaal, economisch en bestuurlijk perspectief. En gaan uit van brede welvaart, een blik op de economie die verder gaat dan groei of bbp alleen. Vanuit dit perspectief nemen we onzekerheden en risico’s op weg naar klimaatneutrale steden weg.

Concreet resultaat

We helpen besluitvormers en beleidsmakers de transitie naar succesvolle urban systems te versnellen. Zo realiseren we samen de klimaatneutrale steden en regio’s, met behoud van brede welvaart, dankzij:

  • Verhoogde kennis op relevante thema’s
  • Inzicht in en begrip voor de belangen en behoeften van stakeholders
  • Heldere afwegingskaders en scenario’s Een duidelijke strategie