Over TNO Vector


TNO Vector geeft richting aan de samenleving van overmorgen

Hoe verder we vooruitkijken, hoe minder we voorzien. En toch bereiden we ons voor op dat wat we nog niet weten. Door te denken in systemen en scenario’s, geven we vorm en richting aan de samenleving van overmorgen.

Wij zijn TNO Vector. Wij analyseren grote maatschappelijke ontwikkelingen en denken na over hoe de uitdagingen van onze tijd met elkaar samenvallen. Zo reiken wij de kennis aan die nodig is voor goed bestuur en beleid. In het heden en voor de langst mogelijke termijn.

TNO Vector wil de sociaal-economische inbedding van innovatie versnellen. Daarom vertegenwoordigen wij het grote verhaal en blijven we weg bij de van de waan van de dag. Wij houden zicht op metatrends en het internationale technologische speelveld. Hierbij opereren we tussen de partijen en staan we boven de materie.

TNO Vector denkt in impactgebieden om het bestrijden van symptomen te voorkomen, vanuit brede en diepgaande kennis en in verbinding met het complexe stakeholderveld. De problemen van onze tijd kunnen alleen worden opgelost als we hun onderlinge relaties begrijpen. Zo vertalen wij maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar handelingsperspectief voor de samenleving.

Ontdek onze expertises

Ontdek de impactgebieden

Ontdek onze researchgroepen