Strategische Innovatieagenda

Het succesvol opstarten en uitvoeren van een complexe maatschappelijke transitie of ontwikkeling kan niet zonder innovatieplan. Een plan met draagvlak onder alle betrokken partijen. Met een strategische innovatieagenda geeft TNO Vector daar invulling aan, als eerste stap in het orkestreren van innovaties.

TNO Vector patroon animatie still

Onze methodiek voor het ontwikkelen van een innovatieagenda bestaat uit zeven stappen:

  1. Ambitie en scope. We definiëren een doel en de uitdagingen om daar te komen.
  2. Stakeholderanalyse. We brengen het ecosysteem in kaart.
  3. Brede scan van trends. We inventariseren relevante ontwikkelingen.
  4. Vaststellen van hoofdthema’s. We analyseren, evalueren en clusteren trends.
  5. Verdieping en validatie. We bepalen de impact van de innovatie op de sector.
  6. Innovatieagenda voor de sector. We stellen een innovatieplan op.
  7. Lancering van het resultaat. We mobiliseren alle betrokken partijen.

Het uitstippelen van een strategische innovatieagenda start met het bepalen van de ambitie en scope van het project. Dit doen we samen met de opdrachtgever en de belangrijkste betrokken partijen. In deze fase brengen we in kaart welke andere partijen nog niet betrokken zijn. Dat is nodig, want alleen met betrokkenheid van alle stakeholders kom je tot een gedragen innovatieagenda.

Uitwerking innovatieplan

Als alle stakeholders betrokken zijn, starten we met de inhoudelijke uitwerking van de innovatieagenda. In die uitwerking vertalen we een brede analyse van trends en ontwikkelingen door naar een concreet actieplan. In nauwe samenwerking met de stakeholders. Zo ontstaat een gedegen en uitvoerbaar innovatieplan. Én draagvlak bij alle betrokkenen.

Innovatieagenda voor Groene Chemie, nieuwe economie en Quantum Delta NL

Twee recente voorbeelden zijn de Innovatieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie, gericht op het vergroenen van de Nederlandse maakchemie, en de Nationale Agenda Quantumtechnologie, met als doel een bruisend Nederlands quantumecosysteem te ontwikkelen. Uit beide kwam een groot nationaal programma voort, waarin een groot aantal partijen werkt aan het verwezenlijken van de gestelde ambities.