Hugo Gelevert

Hugo Gelevert

Functie:
Principal Consultant
Hugo Gelevert

Mijn naam is Hugo Gelevert, principal consultant bij TNO Vector. Ik leid projecten op het grensvlak tussen markt en technologie, waarin de vertaling van (technologische) ontwikkelingen naar strategie centraal staat.

Ik doe dat voor en samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden en op verschillende thema’s. Die afwisseling geeft mij energie en inspiratie; bovendien zijn lessen uit het ene domein vaak relevant voor weer andere domeinen.

Mijn specialiteit is het ontwikkelen van innovatieagenda’s en het opzetten van daaraan gelieerde samenwerkingsverbanden, gericht op de transitie van een sector en gedragen door de verschillende daarbij betrokken partijen. Binnen TNO noemen we dit ‘orchestrating innovation’.

Onderwerpen waaraan ik werk of gewerkt heb variëren van het vergroenen van de Nederlandse chemiesector, het ontwikkelen van een Nederlandse industrie voor quantumtechnologie tot het digitaliseren van het energiesysteem. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.


Ik doe dat voor en samen met bedrijven en overheden en op verschillende thema’s. Die afwisseling geeft mij energie en inspiratie; bovendien zijn lessen uit het ene domein vaak relevant voor weer andere domeinen.

Mijn specialiteit is het ontwikkelen en opstarten van innovatieagenda’s, gericht op de transitie van een organisatie of sector en gedragen door de verschillende daarbij betrokken partijen.

Onderwerpen variëren van het vergroenen van de Nederlandse chemiesector tot het ontwikkelen van een Nederlandse industrie voor quantumtechnologie. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

TOP PUBLICATIES

Groene chemie, nieuwe economie: ketentransitie in de procesindustrie (tno.nl)

NATIONAL AGENDA ON QUANTUM TECHNOLOGY: the Netherlands as an international centre for Quantum Technology