Hugo Gelevert

Hugo Gelevert

Functie:
Business consultant
Hugo Gelevert

Mijn naam is Hugo Gelevert, business consultant bij TNO Vector. Ik leid projecten op het grensvlak tussen markt en technologie, waarin de vertaling van (technologische) ontwikkelingen naar strategie centraal staat.


Ik doe dat voor en samen met bedrijven en overheden en op verschillende thema’s. Die afwisseling geeft mij energie en inspiratie; bovendien zijn lessen uit het ene domein vaak relevant voor weer andere domeinen.

Mijn specialiteit is het ontwikkelen en opstarten van innovatieagenda’s, gericht op de transitie van een organisatie of sector en gedragen door de verschillende daarbij betrokken partijen.

Onderwerpen variëren van het vergroenen van de Nederlandse chemiesector tot het ontwikkelen van een Nederlandse industrie voor quantumtechnologie. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.