Innovatiecapaciteit

Van oudsher zijn overheden op elk niveau georganiseerd rond efficiëntie en legitimiteit. Maar de uitdagingen van vandaag vragen om meer. TNO Vector helpt publieke organisaties bij maatschappelijke transities en innovaties. En bij het vergroten van de innovatiecapaciteit.

TNO Vector patroon animatie still

Wat is innovatiecapaciteit?

Onder innovatiecapaciteit verstaan we het geheel aan competenties en onderliggende voorwaarden in een organisatie dat ten goede komt aan innovatie. Innovatie is een continue leerproces. Dat vraagt om een cultuurverandering.

Transities

Wat zijn dan die uitdagingen die overheden dwingen tot innovatie en het verhogen van de innovatiecapaciteit? Veel heeft te maken met klimaatverandering, bevolkingsgroei en de geopolitieke situatie. Door deze ontwikkelingen moet de (landelijke) overheid transities aangaan op het gebied van energie, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

De genoemde transities spelen vooral op het niveau van steden en regio’s. En vragen dus veel van lokale en regionale overheden. Om de nodige sociale en technologische innovaties toe te kunnen passen, is een cultuurwijziging nodig. Samenwerking binnen regionale verbanden is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Innovatiecapaciteit verhogen

Steeds meer regionale en lokale overheden zien het belang van innoveren en transformeren en willen hun innovatiecapaciteit verbeteren. TNO Vector helpt daarbij. Dat doen we door:

  • Inzicht te creëren in de huidige innovatiecapaciteit
  • Advies bij het verbeteren van innovatiecapaciteit
  • Organiseren en faciliteren van leerprocessen en communities of practice
  • Helpen bij het opzetten van een strategische innovatieagenda

Innovation Capacity Framework

TNO ontwikkelde een methode om innovatiecapaciteit in kaart te brengen. Daarbij maken we gebruik van een Innovation Capacity Framework. Dat framework bestaat uit 5 onderdelen waarop we een organisatie:

  1. Leadership
  2. Organisation
  3. Knowledge management
  4. Network
  5. Learning

Het Innovation Capacity Framework geeft (decentrale) overheden inzicht in de mate waarin zij hun innovatiecapaciteit hebben georganiseerd. Daarnaast maakt het framework zichtbaar waar de uitdagingen liggen. En welke concrete vervolgstappen nodig zijn om de innovatiecapaciteit te verbeteren.