Nieuwe samenwerking Stichting OPEN en TNO Vector focust op cruciale data en technologie voor circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie wordt met de dag urgenter. De overheid streeft ernaar om meer grondstoffen te hergebruiken. Tegelijkertijd is het nog niet goed mogelijk om op een effectieve manier kritieke materialen uit elektronische apparatuur terug te winnen. Dit is aanleiding voor Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) en TNO Vector om een strategische samenwerking aan te gaan om kennis en inzicht in e-waste te vergroten. Samen verzamelen we data die overheden ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en het versnellen van de recycling van elektronisch afval.

Beter inzicht in samenstelling e-waste

Belangrijke stap in dit proces is het verkrijgen van een betere kijk op de exacte samenstelling van e-waste, afval dat bestaat uit afgedankte producten met een batterij of stekker. Met name over de daarin aanwezige kritiek grondstoffen (CRM) is nog weinig bekend.

Steven van Eijck, Voorzitter Stichting OPEN legt uit: ”Hoe beter we onze boven-de-grondstoffen gebruiken, hoe minder wij de onder-de-grond-stoffen hoeven aan te boren. Maar dan moeten we wel weten wat er aan grondstoffen in de e-waste zit.

Momenteel is er grote onduidelijkheid ten aanzien van CRMs en de manier hoe dit het beste teruggewonnen kan worden. De samenwerking met TNO zal hier licht op doen schijnen”

Bredere scope

Naast het analyseren of de potentie van recycling nog kan worden verbeterd, gaan TNO Vector en Stichting OPEN ook actief werken aan het verminderen van de milieu-impact door aandacht te besteden aan verschillende strategieën voor het besparen op grondstoffen, zoals het toewerken naar onder andere meer ‘re-use’ en ‘refurbishing’.

Dit wordt gedaan aan de hand van 3 programmalijnen. De eerste is in de vorm van een test en innovatiecentrum circulaire elektronica. In dit centrum ligt de focus op het experimenteren en het onderzoek naar processen en technologie die hoogwaardig hergebruik van apparaten, dan wel onderdelen van apparaten, kunnen bevorderen.

De tweede lijn is gericht op het genereren en gebruiken van data direct van de verwerkingslijnen van Stichting Open om de operatie én het beleid omtrent een meer circulaire economie te verbeteren.

De derde programmalijn richt zich op huidig en toekomstig beleid. De inzichten uit deze samenwerking wordt ingezet om de overheid te informeren over de effecten van huidig beleid en te adviseren over effectief beleid. De samenwerking ambieert lessen te trekken voor de beleidsbesluitvorming in Nederland en Europa ten aanzien van circulaire economie en e-waste.

We kijken uit naar onze samenwerking met Stichting OPEN, gericht op het vormgeven van een duurzame toekomst. De samenvoeging van TNO's uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van technische innovatie en goed bestuur, samen met de expertise en het netwerk van Stichting OPEN in e-waste, zal substantieel bijdragen leveren aan het informeren van beleidsmakers bij het maken van toekomstige e-waste beleid. - Wimar Bolhuis, Directeur TNO Vector.

Recente artikelen