Ton Bastein

Ton Bastein

Functie:
Principal scientist
Ton Bastein

Na het behalen van mijn doctoraat (in de chemie/Heterogene Katalyse, Leiden, 1988) en mijn werk bij het Unilever Research Laboratorium werk ik sinds 1993 bij TNO, in tal van functies en domeinen (o.a. defensietechnologie en nanotechnologie). Sinds 2010 richt ik me op vraagstukken rond de beschikbaarheid van grondstoffen en op de circulaire economie.


Het onderzoek rond circulair economie voor (gemeentelijke, provinciale en landelijke) overheden betrof vooral het beoordelen van de impact van de circulaire economie op economie en milieu en het beoordelen van de effectiviteit van beleid op dat gebied (zie bijvoorbeeld het rapport “Kansen voor een circulaire economie in Nederland”). Dit heeft geleid tot de betrokkenheid van TNO bij het consortium dat het Integraal CE Rapport (ICER) opstelt. De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met de essentiële rol die digitalisering en ‘smartness’ spelen in de circulaire transitie, wat resulteerde in het nationale programma CESI: Circulaire Economie en Smart Industry.

Mijn werk op het gebied van de beschikbaarheid, kritikaliteit en supply chain-vraagstukken van grondstoffen richt zich op de rol van (kritieke) materialen voor de Nederlandse economie in het algemeen (‘Critical Materials for the Dutch Economy’) en meer specifiek op de energietransitie (‘Global Energy Transition and Metal Demand’ en recente artikelen over de vraag naar materialen voor de productie van waterstof). Vanaf 2023 ben ik op dit vlak vooral bezig met de oprichting en inrichting van een Nationaal Materialen Observatorium dat naar alle waarschijnlijkheid in 2024 het licht zal zien.