Lotte de Groen

Lotte de Groen

Functie:
Business developer Transities voor Industriële Systemen
Lotte de Groen

Mijn naam is Lotte de Groen, business developer Transities voor Industriële Systemen bij TNO Vector. In die rol houd ik mij bezig met het verduurzamen van de productie in de chemische sector en maakindustrie en het stimuleren van de markt van producten en componenten ten behoeve van de verduurzaming van de industrie.


Hierbij werk ik samen met zowel bedrijven als overheden om verbinding te leggen tussen uitvoering en beleid. Mijn grote passie is Orchestrating Innovation: het smeden en ondersteunen van strategische publiek-private innovatienetwerken die innovatie stimuleren, ontwikkelen en implementeren in het licht van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom besteed ik veel tijd aan het begrijpen van ieders dagelijkse praktijk en belangen.

Het werk van orchestrators leidt idealiter tot een ambitieuze coalitie van bijvoorbeeld bedrijven, overheden en kennisinstellingen met een gedeelde visie. Op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau geven we vorm aan thema’s als brede welvaart, verduurzaming  en verdienvermogen. Daar waar moeilijk zichtbaar wordt wat wél mogelijk ius, ben ik altijd op zoek naar bandbreedte voor beweging.