trends en toekomst evenementen branche-header

Digitale innovatie voor een veerkrachtige en flexibele evenementenbranche


Toen COVID-19 onze bewegingsvrijheid beperkte en 1,5 meter afstand de norm werd, was de impact op de evenementensector enorm. Veel bedrijven hadden het niet gered zonder overheidssteun. Dit riep een belangrijke vraag op binnen de sector. Hoe kunnen organisatoren en exploitanten van zakelijke en openbare evenementen tot cultuur en sport, flexibeler worden om toekomstige crises te weerstaan? Een deel van het antwoord ligt in digitalisering, volgens een onlangs afgerond verkennend onderzoek dat TNO Vector uitvoerde in samenwerking met Fieldlab Evenementen en diverse stakeholders uit de evenementensector.

Onderzoek naar trends en toekomstvisie evenementenbranche

Een ding weten we zeker: de evenementenbranche is ongelooflijk divers. Aan de ene kant heb je pionierende bedrijven die voorop lopen met technologie, terwijl een traditionele aanpak juist prettiger is voor andere partijen. Plus alles daartussenin.

Fieldlab Evenementen benaderde het team van TNO Vector om samen de huidige trends in kaart te brengen en vooruit te blikken op hoe de toekomst van de evenementenbranche (tot 2030) er uitziet.

Het uiteindelijke doel? Bedrijven en organisatoren uit de hele branche handvatten bieden voor de lange termijn, zodat ze niet worden overvallen door nieuwe grote crises zoals corona.

"Om de evenementenbranche levensvatbaar te houden, ook als ons land weer op slot gaat, vroegen we TNO Vector onderzoek te doen. Zij brachten de trends en digitale innovaties voor de evenementenbranche in kaart voor een gezonde economische en sociale toekomst."

Dimitri Bonthuis, lid van het programmateam bij Fieldlab Evenementen (ABN AMRO Open, F1)

Visionair onderzoek vertalen naar reële kansen

Hoe denken we dat de evenementenwereld er in 2030 uitziet? Zal extended reality algemeen geaccepteerd worden? Hoe zullen AI, robotica en het IoT daarin passen? Welke technologieën worden populair en welke zullen pas veel later levensvatbaar zijn? En hoe zullen de maatschappelijke veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid, beroepsbevolking, multiculturaliteit, enz. hierin een rol spelen?

Dit waren enkele vraagstukken waar de onderzoekers van TNO Vector antwoorden op probeerden te vinden. Als je namelijk weet wat de verwachtingen zijn, passen de stukjes van deze complexe puzzel logischer in elkaar.

TNO Vector heeft in dit project de toekomstvisies voor de evenementenbranche verkend en die inzichten vertaald naar praktische aanbevelingen. De uitkomsten bieden individuele bedrijven handvatten en sturing in hun streven naar een lange en gezonde toekomst.

Maarten Schram, managing Director Fieldlab Evenementen (IDEA, LiveCom Alliance) over het project "De waarde van dit onderzoek is dat het een heel breed beeld geeft van de technologische mogelijkheden, waar mensen uit elk deel van de evenementenbranche inspiratie uit kunnen putten."

Relevantie van toekomstige evenementen tonen via scenario's

Technologie is nu al diep geïntegreerd in de evenementenwereld. Denk maar aan doellijn- en hawkeye-technologie in de sport, realtime F1-statistieken, holografische muziekconcerten en ga zo maar door.

Toekomstige digitale technieken zullen ons in staat stellen om ons nog dieper in de digitale wereld te dompelen. Dit biedt nóg een manier om toonaangevend te blijven in de branche en omzet te blijven draaien.

De grootste uitdaging voor veel organisatoren is om de technologische entertainmentwaarde te verhogen terwijl de persoonlijke band behouden wordt. Het is daarom belangrijk om de balans te vinden tussen de sensatiefactor en de menselijke factor, die per evenement verschilt. Om te laten zien hoe digitale oplossingen de evenementenbranche in de toekomst kunnen ondersteunen, heeft TNO Vector diverse aannemelijke scenario's 'bedacht' die nieuwe technologie inzetten om evenementen een extra dimensie te geven.

Stel je een Caribisch stralend festival voor met live optredens in Rotterdam, waar familieleden die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wonen met behulp van augmented reality samen genieten, alsof ze vlak naast elkaar staan. Of een zakelijke conferentie ondersteund door AI die een gepersonaliseerd programma genereert en je door alle details van het evenement leidt, zodat deelnemers met een drukke agenda optimaal kunnen communiceren en verbinden binnen één gecombineerde fysieke en virtuele setting.

Aanbevelingen voor een toekomstbestendige evenementenbranche

In een sector die voortdurend in beweging is, zullen digitale innovaties gebruikt blijven worden zodra die beschikbaar komen. Het is onmogelijk om precies te weten hoe alles er in 2030 uit zal zien, omdat de sector gevoelig is voor trends. TNO Vector richtte zich daarom op de 'stip op de horizon' op basis van inzichten vanuit de sector.

Een analyse werd gemaakt om te bepalen in hoeverre digitale innovaties die tot 2030 beschikbaar zijn of komen, de sector kunnen helpen om in te spelen op trends en levensvatbaar te blijven tijdens grote verstoringen in de markt. Tot slot formuleerden de onderzoekers aanbevelingen om het innovatievermogen en de wendbaarheid van de evenementenbranche te vergroten.

De vier belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Met één stem inspelen op belangrijke beslissingen van de overheid en proactief communiceren over de behoeften van de branche;
  • Samenwerking stimuleren door een digitaal samenwerkingsplatform op te zetten;
  • Een centraal data-expertiseteam aanstellen waar alle leden terecht kunnen voor praktisch advies;
  • Samenwerken aan een langetermijnstrategie voor de evenementensector.

Een belangrijk resultaat van dit verkennende onderzoeksproject, dat van juli 2022 tot juli 2023 liep, is dat het mensen in de evenementenbranche inspireert om digitale technologieën te onderzoeken en tegelijkertijd richting geeft voor individuele bedrijven in het labyrint van digitale mogelijkheden.

Daarnaast biedt het routes om de veerkracht van bedrijven te versterken en ondersteunt het de sector als geheel om het volledige potentieel van digitale technologie te benutten.

Meer weten?