Ron Oren

Ron Oren

Functie:
Innovatiebeleidsadviseur
Ron Oren

Ik ben Ron Oren, innovatiebeleidsadviseur bij TNO Vector. Ik vind het erg leuk om complexe problemen aan te pakken, waar meerdere belanghebbenden verschillende kanten op willen gaan; en daar orde en visie in te scheppen.


Met een technische achtergrond (gepromoveerd in de scheikunde) en ervaring met het ondersteunen van innovatie, ben ik in de dagelijkse praktijk bezig met uitzoeken hoe innovatiesystemen beter opgezet kunnen worden – zowel via onderzoek als door dingen uit te proberen.  Ik zie mijn systeemperspectief als noodzakelijk om de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan te (helpen) oplossen.