Ming Chen

Ming Chen

Functie:
Consultant
Ming Chen

Ik ben Ming Chen, consultant binnen het team Digital Society & Industrial Innovation bij TNO Vector. Als econometrist heb ik een scherp oog voor systeem effecten die digitale innovaties kunnen veroorzaken.


Ik besteed een groot deel van mijn tijd aan strategische foresight en impact assessment studies (vooral EU- maar ook nationaal en sector niveau).

Om tot realistische en werkende aanbevelingen te komen, probeer ik hierbij een breed maatschappelijke welvaart perspectief aan te houden en ook het macro en micro niveau te verbinden; naast de economie zijn er veel andere aspecten die onze welvaart bepalen en ook heeft ieder mens zijn eigen mogelijkheden en behoeftes.

Ik ben na mijn studie begonnen in het werkveld ‘mobiliteit en logistiek’ en heb mijn kennis geleidelijk verbreed naar verschillende andere terreinen (o.a. klimaat, grondstoffen, digitalisering, innovatie) en heb ervaring op verschillende deelaspecten (o.a. data/informatie systemen, modellen, methodes, foresight, beleid).