AI in beeld: De strategieën van Nederland, Finland en Zweden onder de loep

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt wereldwijd een steeds prominentere rol en leidt tot landelijke AI-strategieën. Wat zijn de strategieën van front runners Nederland, Finland en Zweden en wat kunnen we van elkaar leren? Vanuit TNO Vector werpen we een frisse blik op deze strategieën in een onderzoek in samenwerking met het Technical Research Centre of Finland (VTT) en de Research Institutes of Sweden (RISE). We ontrafelen de verschillen en overeenkomsten. In onze studie baseren wij ons ook op de ervaringen van betrokkenen bij de Nederlandse AI strategie. Vanuit die verschillende perspectieven kunnen we een completer beeld schetsen van hoe de AI strategie wordt gezien, hoe deze tot stand is gekomen en wat de ervaren en verwachte impact is.

AI in Beeld De strategieën van Nederland, Finland en Zweden onder de loep

AI strategieën per land

De drie landen (Nederland, Finland en Zweden) hebben elk unieke benaderingen van AI-strategieën. Nederland zet in op inclusieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, (toegepaste) onderzoeksorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI), de Nederlandse AI Coalitie en het strategische AI R&D&I investeringsprogramma AiNed zijn de hoekstenen van het Nederlandse beleid.

Finland, een van de eerste landen met een AI-strategie, streeft naar AI-leiderschap met een focus op fundamenteel onderzoek en technologische ontwikkeling. Met een meer gecentraliseerde aanpak heeft het land AI-hubs opgericht en promoot het internationale samenwerking om het potentieel van AI te maximaliseren.

Zweden wordt gekenmerkt door een grote private investering in AI van de Wallenberg stichting, waarbij de nationale strategie nadruk legt op adoptie van AI in de publieke sector en het versterken van de AI-capaciteiten via fundamenteel onderzoek en subsidies.

Van elkaar leren

In ons onderzoek benadrukken we dat er geen universele aanpak is voor AI-strategieën, maar dat landen kunnen leren van elkaars ervaringen. Zo worden er zes assen geïdentificeerd waarlangs landen expliciete en impliciete keuzes in de strategievorming maken. De voortdurende aanpassing en reflectie zijn van cruciaal belang om de juiste balans op deze assen te vinden en het potentieel van AI optimaal te benutten.

Lees het rapport

Ontdek in het rapport diepgaande analyses en inzichten, geworteld in de AI-strategieën van Nederland, Finland en Zweden van 2017 tot 2023. Een waardevolle bron van kennis voor landen die streven naar een succesvolle AI-implementatie!