Claudio Lazo

Claudio Lazo

Functie:
Digitaal beleids- en innovatiewetenschapper
Claudio Lazo

Ik ben Claudio Lazo, digitaal beleids- en innovatiewetenschapper bij TNO Vector. Als interdisciplinair ICT-bestuurskundige richt ik mij op de impact van digitale technologie op de samenleving – in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI).


De uitdaging zit hem daarbij in het strategisch inzetten zodat het maatschappelijke waarde oplevert, zonder dat er nieuwe problemen ontstaan. Om dit te bereiken zoek ik verbindingen tussen wetenschappelijke disciplines en de praktijk, om zo tot een beter begrip te komen. Door gedeelde concepten te ontwikkelen ondersteun ik de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en burgers over de potentiële waarde en impact van technologie.

TOP PUBLICATIES

Lazo, C. B., Bodea, G., van Ette, F., Ailisto, H., Burden, H., Stenberg, S. (2023). A Comparison of AI Strategies in Finland, the Netherlands and Sweden – Case The Netherlands. TNO 2023 R11576. Den Haag: TNO Vector De AI-strategieën van Nederland, Finland en Zweden (tno.nl)

Lazo, C. B., Geurts, A., Huijbregts, R. (2023). Agenda voor actieonderzoek naar maatschappelijke innovatie [Agenda for action research on societal innovation]. Den Haag: TNO Vector. Maatschappelijke innovatie: noodzakelijke stap om te kunnen versnellen (tno.nl)

Lazo, C.B., De Zeeuw, C., Van den Berg, W., Nieuwland, M., Groote Schaarsberg, M., Geurts, A., Greco, A. (2023). Systems Innovation concept map. Den Haag: TNO.

Chen, M., Oren, R., Lazo, C. B., Szijjártó, V., Geurts, A., Bakker, B. (2023). Rapportage Toekomstverkenning Evenementenbranche: Digitale innovaties voor de evenementenbranche in een dynamische wereld [Event Industry Foresight Report: Digital innovations for the event industry in a dynamic world]. TNO 2023 R10924. Den Haag: TNO TNO-onderzoek: toekomst evenementenbranche

Geurts, A., Lazo, C. B., Chen, M., Timan, T. & Bakker, B. (2023). Verkenning Digitale transformatie en één digitale interactieve ruimte in de cultuursector - eindrapportage orientatiefase [Exploration Digital transformation and a single digital interactive space in the cultural sector - final report orientation phase]. TNO 2023 R 10852. Den Haag: TNO Gezamenlijke interactieve digitale ruimte voor de cultuursector | DEN

Georgieva, I., Lazo, C. B., Timan, T., Van Veenstra, A .F. E. (2022). From AI ethics principles to data science practice: a reflection and a gap analysis based on recent frameworks and practical experience. AI and Ethics, 2(4), 697-711 From AI ethics principles to data science practice: a reflection and a gap analysis based on recent frameworks and practical experience | AI and Ethics (springer.com)

Bakker, B., Diran, D., Lazo, C. B., Gijsbers, G., Geurts, A. (2021). Het technologisch ecosysteem van AI in Nederland [The technological ecosystem of AI in the Netherlands]. Working paper. Den Haag: WRR. Het technologisch ecosysteem van AI in Nederland | Working Paper | WRR