Joram Nauta

Joram Nauta

Functie:
Innovation Orchestrator
Joram Nauta

Als verbinder breng ik, Joram Nauta, partijen in de publieke en private sector bij elkaar om maatschappelijke problemen op te lossen.


Het samen bouwen aan programma’s waarin nieuwe verbindingen tussen partijen, technologie en businessmodellen elkaar raken, geeft mij energie.

Ik werk veel in de gebouwde omgeving waarin de  energietransitie, de circulaire transitie en digitalisering  vragen om nieuwe verbindingen tussen partijen. Ik help mee toekomstvisies- en agenda’s  op te stellen, programma’s te initiëren en met praktische resultaten  overheden en bedrijven te helpen een volgende stap te zetten.

Met ervaring van hoog-over tot toegepast bij ministeries, provincies, gemeenten, ziekenhuizen, woningcorporaties, brancheverenigingen en van grootbedrijf tot MKB) bekijk ik welke stappen nodig zijn en op welke manier we dat kunnen doen.

Dagen we de markt uit met een innovatiegerichte aanbesteding? Organiseren we een pre-concurrentieel samenwerkingsprogramma? Of is het beter om direct met experts in de slag te gaan; ik help je graag… met een plan van aanpak, een traject of een verkenning hoe we een bijdrage aan een meer duurzame gebouwde omgeving eruit kunnen laten zien; samen met mijn 3500+ collega’s van TNO.