Toekomstverkenningen

De toekomst is ongewis. Maar één ding is zeker: maatschappij en economie krijgen te maken met grote en ingrijpende transities. Bij TNO Vector zetten we toekomstverkenningen als methode in om organisaties op dit gebied te adviseren. Zo vormen we voor hen een reëel toekomstperspectief.

TNO Vector patroon animatie still

Een helder en concreet toekomstbeeld helpt organisaties om innovatief te blijven. Hoe complex de uitdaging ook is, een duidelijk einddoel helpt bij het ontwikkelen van visie en strategie. Of het nu gaat over energietransitie, klimaatadaptatie, autonomie over kritieke grondstoffen of een andere maatschappelijke ontwikkeling: samenwerking is de sleutel. Een helder toekomstbeeld is een voorwaarde voor die samenwerking.

We zetten meerdere methodologieën om inzicht in het toekomstbeeld van maatschappij en economie. En het toekomstperspectief van de organisaties die daarin actief zijn. Bij een toekomstverkenning zetten we meerdere methodes in.

Toekomstverkenning door scenarioanalyse

Eén van de methodes die we gebruiken voor toekomstverkenningen is scenarioanalyse of storytelling. Bij zo’n scenarioanalyse kijken we naar verschillende mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. En hoe we samenleving en economie daarop kunnen voorbereiden. Door rekening te houden met verschillende scenario’s krijgen we een realistisch beeld van de impact van beleidskeuzes.

Bij TNO hebben we veel ervaring met toekomstverkenningen op landelijke schaal, met name op korte termijn. Door middel van een shift-share methodiek projecteren we deze analyses op kleinere of grotere regio’s binnen Nederland. Een kwalitatieve analyse geeft vervolgens aan waar naar verwachting de toekomstige uitdagingen in deze regio liggen.

Zonder systeemanalyse geen toekomstperspectief

Tot slot is het maken van systeemanalyses een belangrijk onderdeel van onze methodes om tot een toekomstverkenning te komen. We denken hierbij vanuit een systeembenadering na over een maatschappelijk toekomstperspectief. Dat gaat breder dan economie alleen. Dit is nodig vanwege de complexiteit van de moderne samenleving. We ontwikkelen deze methode de komende jaren verder.