Impact assessments

TNO Vector helpt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het afwegen van lastige beslissingen en beleidskeuzes. Niet alleen door advies en analyse achteraf, maar ook door vooraf de impact door te meten. Dat noemen we impact assesments.

TNO Vector patroon animatie still

Impact assessments geven kwalitatief én kwantitatief inzicht in de effecten van beleidsmaatregelen of investeringskeuzes. Het geeft overheden inzicht. Of de uitwerking van een wet of regel het gewenste effect heeft, bijvoorbeeld.

Impact assements op microniveau

De onderzoeksmethoden die we inzetten, gaan verder dan de standaard maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba).

Value case-methode

Een van de onderzoeksmethoden die we binnen impact assements inzetten is de value case-methode. Hierbij analyseren we de situatie met vele belanghebbenden en uiteenlopende doelstellingen. Vanuit al die belanghebbenden onderzoeken we de impact van een maatregel of beslissing. Zowel de positieve (baten) als negatieve (kosten) gevolgen.

Kosten en baten roepen al snel een financiële associatie op. De value case-methode gaat verder dan dat. Naast de financiële gevolgen, nemen we ook milieueffecten en sociale effecten mee. Zo onderzoeken we de gevolgen voor brede welvaart.

Net Present Value (NPV)

Een standaard onderdeel van impact assements en de value case-analyse is de Net Present Value-berekening (NPV). Die berekening is nodig om, in financieel opzicht, groen licht te geven aan een investeringsbeslissing.

Vindt de investering in een onzekere markt plaats? Dan vervangen we de NPV door de Reële Optie-methode (RO). Die neemt de onzekere toekomst in de berekening van toekomstige kosten en baten mee.

Andere micro-economische analyses die we toepassen in een impact assessment is marktmodellering. In een marktmodel berekenen we voor één specifieke sector (bijvoorbeeld de energiesector) de haalbaarheid van doelstellingen.

Impact assements op macroniveau

Ook op op macroniveau gebruiken we verschillende methodes en modellen voor onze impact assessments. Onder andere het Input Output-model en General Equilibrium-model (CGEM). Deze modellen lichten vooral de economische structuur uit. En de gevolgen die een beleidsmaatregel of investeringskeuze daarop heeft in directe én indirecte zin.