Innovatie-ecosysteem ontwikkelen

De maatschappelijke uitdagingen van dit moment vragen om innovatie van de overheid. Dat vraagt structurele samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke belanghebbenden. TNO Vector speelt een rol in het vormgeven van zo’n innovatie-ecosysteem.

TNO Vector patroon animatie still

Samenwerking op alle niveaus

Een innovatie-ecosysteem kan op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau vorm krijgen:

  • Op lokaal niveau zetten wij innovatie-ateliers op in steden. Die ateliers helpen bijvoorbeeld om een wijk energiepositief te maken.
  • Op regionaal niveau werken we aan Smart Industry FieldLabs, maar ook regionale innovatienetwerken zoals SMITZH, de EDIH-Zuid en GCNE.
  • Nationaal helpen wij bij het ontwikkelen van innovatiesamenwerkingen die regio-overstijgend zijn. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse AI Coalitie.
  • Op Europees niveau spelen we een belangrijke rol als architect en ‘orchestrator’ van een Europees innovatie-ecosteem. Daaronder vallen diverse projecten die gefinancierd worden door de Europese Commissie, zoals BOWI en ATELIER.

Ook helpen we EU-regio’s bij het smeden van structurele interregionale samenwerking. Van Baskenland tot Noord-Brabant en van Transsylvanië tot Poznan. En we adviseren de Europese Commissie bij het vormgeven van beleid op dit terrein. Bijvoorbeeld rond EDIH en Interregional Innovation Corridors.

Kennispartijen, overheid en markt bij elkaar brengen

Door trainingen, coaching, assessments en orkestratie brengen we publieke en private partijen bij elkaar in een innovatie-ecosysteem. Aan de ene kant universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, aan de andere kant de markt. Een derde categorie bestaat uit overheden op elk niveau. Dit geldt voor allerlei innovatievraagstukken. Een greep uit de thema’s waar wij aan werken:

  • Digitale transformatie in de maakindustrie
  • Duurzame energie
  • Smart Cities

Onze visie op een innovatie-ecosysteem

Een systematische, actiegerichte aanpak is belangrijk. Een analyse van het innovatie-ecosysteem dient als basis. Vanuit die analyse richten we netwerken op. Gevolgd door de ontwikkeling van waardeketens, waarna we opschalen naar volledige implementatie.

We bieden niet alleen orchestrators die netwerken opstarten, maar ook experts en trainers die het innovatie-ecosysteem analyseren. Hierbij gebruiken we een brede waaier aan tools, templates en methodes. Allemaal op wetenschappelijk basis, maar getoetst en gebruikt in de praktijk.

Orchestrating Innovation

Het ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem vraagt om deskundigheid. Zonder die deskundigheid geen regie. Wij noemen dat ‘Orchestrating Innovation’. Als onderdeel daarvan ontwikkelen we onze methodes en tools systematisch door. Het grote doel: een efficiënte en effectieve actiegerichte aanpak bij elke innovatie, waarbij we met minder inspanning meer impact bereiken.

We hebben bij TNO Vector direct toegang tot een brede pool van experts. Door onze systematische aanpak is er in elk stadium van een innovatie of transitie duidelijkheid over de status en vervolgstappen.

Complexe innovaties, stap voor stap

De belangrijkste voorwaarde voor het ontwikkelen van een succesvol innovatie-ecosysteem is haalbaarheid. We maken complexe innovaties behapbaar door praktisch haalbare gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Acties die de betrokken partijen gezamenlijk willen ondernemen. We doen dit stap voor stap en zoeken naar een gemeenschappelijke basis bij elke stap. Zo brengen we de belangen van alle betrokkenen bij elkaar.