Businessmodellen voor innovatie

De maatschappelijke uitdagingen van dit moment vragen veel van overheden en organisaties. Vernieuwing is hard nodig. Meestal doen organisaties dit zelfstandig. Vanuit TNO Vector helpen we een businessmodel voor innovatie te ontwikkelen. De kern: samenwerken met andere organisaties.

TNO Vector patroon animatie still

Andere termen die we voor een businessmodel voor innovatie kunnen gebruiken zijn: ketentransformatie of waardenetwerk.

Een businessmodel voor innovatie zetten we in verschillende situaties in. Bijvoorbeeld in digitalisering en agricultuur, mobiliteit, chemie, energietransitie en circulariteit. De aanpak is het meest nuttig aan de start van een innovatietraject. De fuzzy front-end.

Businessmodel voor innovatie ontwikkelen

Onze aanpak is participatief: betrokken organisaties doen echt mee in het vormgeven van het businessmodel voor innovatie. Dat doen we in workshops, in meerdere fases:

  • In de eerste fase analyseren en inventariseren we de situatie
  • In de fase daarna geven we gezamenlijk vorm aan de verschillende nieuwe businessmodellen.
  • In de derde fase implementeren. Het vormgevende deel is het participatief ontwerpen van een collaboratief businessmodel.

Professionals zijn gewend (vooral) naar hun eigen organisatie te kijken. Zo zijn we opgeleid. In onze aanpak onderzoeken we de samenhang tussen het collectief belang en individuele belangen van elke stakeholder. Dat is nieuw.

Samenwerken aan collectief belang

Belangrijk in onze methode voor het ontwikkelen van een businessmodel voor innovatie: er is doorgaans niet één enkele opdrachtgever. Er zijn meerdere organisaties die samen een transitie aangaan. En dus een collectief belang hebben. Vaak ligt het initiatief bij één partij. Dan betrekken we de stakeholders bij het project. Vaak zijn dat ketenpartners, maar in sommige gevallen is dat te beperkt. Het kan ook een hele branche zijn.

De acquisitie is dus niet heel eenvoudig. Onze methode komt vooral van pas bij subsidieprojecten. De betrokken partijen zien in die projecten hun gezamenlijke businessmodel én hun individuele businessmodel. We kunnen dat op de volgende manieren aanvullen en op zoek gaan naar het collectief belang:

  • Individuele business cases en investeringsplannen (kwantitatief)
  • Individuele en gezamenlijke implementatieplannen
  • Ontwikkeling van de governance tussen de partijen

Onze methode om een businessmodel voor innovatie te ontwikkelen, helpt ketens te transformeren. De individuele organisaties komen daar vaak zelf niet toe. Vanwege een intern gerichte blik. Er is een neutrale partij nodig die op zoek gaat naar het collectief belang. Die de samenhang bewaakt, het proces ondersteunt en conflicten helpt op te lossen. Die partij is TNO Vector.