Rick Gilsing

Rick Gilsing

Functie:
Consultant en onderzoeker
Rick Gilsing

Ik ben Rick Gilsing, consultant en onderzoeker op het gebied van collaboratieve business modellen bij TNO Vector.


Ik heb een achtergrond in technische bedrijfskunde en innovatie management, waarin ik als onderdeel van een promotietraject mijzelf heb verdiept in het ontwerpen en evalueren van nieuwe, netwerk gedreven business modellen. Binnen TNO richt ik mij op het zoeken naar business modellen, uitgaande van collaboratie om technologische en maatschappelijke innovaties in de praktijk te kunnen realiseren.

Om hierin te kunnen voorzien werk ik samen met verschillende partijen en disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie. Voor elk project bepalen de context en het type innovatie welke stakeholders betrokken zullen zijn. De opdracht blijft echter hetzelfde: het vinden van een duurzame samenwerking tussen betrokken partijen waarbij er voor iedere partij een meerwaarde wordt gecreëerd.

Ik haal veel voldoening uit deze multidisciplinaire interacties, waarin ik enerzijds acteer als een brug tussen de markt en technologie, maar waarin ik ook mag leren over hoe een technologie of oplossing gebruikt kan worden. Daarnaast kan ik met het werken naar nieuwe business modellen het realiseren van nieuwe oplossingen in de markt mogelijk maken, waarmee ik een steentje kan bijdragen aan complexe vraagstukken zoals de energie of duurzaamheidstransitie.