Acceleration Compass: nieuwe methode om innovatie te versnellen

Innovatie is essentieel om de urgente uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd aan te pakken. Veel technologische oplossingen kunnen tot 10 jaar nodig hebben voordat ze de markt bereiken, of onderweg mislukken. In feite haalt tussen de 70 en 90 procent van de innovaties de markt niet.

Kortere innovatiecyclus met Compass-methode

TNO Vector heeft een nieuwe methodologie ontwikkeld om innovaties te orkestreren, toepasselijk genaamd Acceleration Compass. Deze dient als een richtlijn voor orchestrators om de samenwerkingsuitdagingen te begrijpen en een orkestratieproces op maat op te zetten dat de standpunten, doelen en belangen van alle belanghebbenden afstemt. Innovatiecycli kunnen hierdoor worden verkort met jaren en oplossingen kunnen veel sneller worden opgeschaald – of juist falen.

Beter samenwerken binnen een innovatie-ecosysteem

Innovatie-orchestrators hebben de zware taak om soms honderden mensen uit de overheid, bedrijven, academische instellingen en het publiek samen te brengen in een innovatieprogramma, en ervoor te zorgen dat elke belanghebbende het gemeenschappelijke doel vanuit elk perspectief begrijpt. De strijd voor veel orchestrators is het uniform classificeren van de omstandigheden, en dus weten welke benadering moet worden aangenomen in het orkestreren van innovaties.

De Compass-methodologie van TNO Vector richt zich op drie aspecten:

  • Bepaal de belangrijkste factoren die een innovatie-ecosysteem laten groeien of ten onder laten gaan.
  • Ken de redenen voor het kiezen van een specifieke innovatiebenadering om een samenwerking op te zetten.
  • Zorg ervoor dat alle deelnemers eensgezind zijn bij de start van een samenwerking.

Er zijn twee belangrijke factoren die helpen om over een langere periode een samenwerking te onderhouden:

  1. De eerste is het specifieke doel van een ecosysteem. Klimaatneutraliteit heeft bijvoorbeeld één algemeen aanvaarde definitie, maar deze heeft vaak verschillende betekenissen en implicaties voor individuele belanghebbenden. Hoe verduidelijken we het gemeenschappelijke doel binnen een samenwerking?
  2. De tweede factor is de onderlinge afhankelijkheid. Met andere woorden; weten we precies waarom we samenwerken met een bepaalde persoon binnen een bepaalde organisatie?

3 categorieën voor technologie innovatie

De Acceleration Compass-methodologie van TNO Vector helpt orchestrators de bovenstaande vragen te concretiseren om te beslissen welke samenwerkingsbenadering het beste werkt. Om dit te bereiken, worden innovatietechnologieën onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  1. Vroege stadium-technologie; vaak een technologische impuls die vraagt om een ‘stage gate model’-benadering.
  2. Gevorderde, sociaal ingebedde technologie; een participatief, gebruikersgericht en co-creatief pad.
  3. Technologie met onbekende oorzaak-gevolgrelaties; dit vereist een systeeminnovatiebenadering om het systeem te analyseren en hefboompunten te identificeren.

Het correct categoriseren van een innovatie versnelt de implementatie ervan, vergroot de positieve impact ervan en verzacht de negatieve impact op de samenleving en het bedrijfsleven.

TNO Vector als innovatie-orchestrator

Een manier waarop TNO Vector de effectiviteit van de Compass-methodologie test, is via cognitieve studies. Een dergelijke studie is een kwantitatief keuze-experiment in samenwerking met cognitieve psychologen van de Universiteit van Groningen.

Deelnemers uit drie verschillende groepen - ervaren orchestrators, interne deelnemers aan de cursus ‘orchestrating innovation’ met beperkte ervaring, en externe studenten zonder praktische ervaring in orkestratie - werd gevraagd problemen te classificeren met behulp van de Compass-benadering, zowel voor als na het bijwonen van een zorgvuldig ontworpen lezing over het onderwerp.

Terwijl 29% erin slaagde innovatie-uitdagingen correct te classificeren vóór de lezing, slaagde 56% erin dit achteraf te doen. Hoewel er meer gegevens nodig zijn, zijn de eerste bevindingen zeker bemoedigend.

Ervoor zorgen dat alle partners weten wat hun belang is binnen een samenwerking, elkaars wederzijdse afhankelijkheid begrijpen en naar hetzelfde doel werken, is geen gemakkelijke taak.

TNO acteert in de voorhoede op het gebied van collaboratieve innovatie en is de spil geweest in talloze baanbrekende technologieën. Sinds vorig jaar hebben ongeveer 150 de ‘Acceleration Compass Methodology’-cursus afgerond en passen ze de opgedane kennis nu toe in de praktijk, welke wordt bijgehouden door TNO.

Hoewel het nog vroeg is en het onderzoek nog gaande is, laten de resultaten tot nu toe zien dat innovators de Compass-benadering kunnen toepassen, zelfs voordat het innovatieproces begint, om de opschaling van innovatie te versnellen en sneller inzicht te krijgen in de potentiële impact op de samenleving.

Recente artikelen