Angela Greco TNO Vector

Angela Greco

Functie:
Onderzoeker strategische innovatie voor duurzame transities
Angela Greco TNO Vector

Ik ben Angela Greco, Senior Wetenschapper in Strategische Innovatie voor Duurzaamheid. Door middel van actieonderzoek ondersteun ik organisaties die vaak worstelen met de paradoxen van innovatie, zoals korte versus lange termijnwaarde, bottom-up versus top-down, en (langzame) participatie versus (snelle) besluitvormingsprocessen. Ik heb methoden en benaderingen ontwikkeld om deze paradoxen te navigeren.


Naast deze positie ben ik universitair docent Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Delft. Voordat ik deze posities bekleedde, was ik postdoctoraal onderzoeker in verantwoorde innovatie aan de Ivey Business School aan de Western University in Canada. Ik heb mijn PhD behaald aan het Centrum voor Duurzaam Ondernemerschap van de Universiteit van Groningen. Ik behaalde mijn MSc-diploma Civiele Techniek aan de TU Delft, waar ik me specialiseerde in duurzame gebouwen. Mijn werk is gewijd aan het versnellen van innovatie voor een duurzaam gebouwde omgeving door technologische innovaties te verbinden met maatschappelijke behoeften via deelname van meerdere belanghebbenden en paradox managementtechnieken.

TOP PUBLICATIES

Greco, A. (2024). Energietransities: Verenigen van tegengestelde eisen met het paradoxperspectief . In Transformatie naar Woningen.

Greco, A., Nielsen, R., Eikelenboom, M. (2023). Fostering Sustainability and Entrepreneurship through Action Research: the Role of Value Reciprocity and Impact Temporality. In De Gruyter Handbook of Sustainable Entrepreneurship Research.

Sharma, G., Greco, A., Grewatsch, S., & Bansal, T. (2022) Cocreating Forward: How Researchers and Managers can Address Wicked Problems Together. In Academy of Management Learning and Education.

Greco, A., Raz, M., & Bansal, T. (2022). Scaling Innovations Through Collaborations. Ivey Publishing.

Greco, A., Eikelenboom, M., & Long, T.B. (2021). Innovating for Sustainability Through Collaborative Innovation Contests. In Journal of Cleaner Production.

Greco, A. & Long, T.B. (2021). Towards Sustainable Cities and Communities: Paradoxes of Inclusive Social Housing Strategies. In World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics & Entrepreneurship, World Scientific Publishing.

Mitzinneck B. & Greco, A. (2021). Organizational Hybridity. In Oxford Bibliographies in Management. Ed. Ricky Griffin. New York: Oxford University Press.

Greco, A., Long, T.B., & de Jong, G. (2021). Identity Reflexivity: A Framework of Heuristics for Strategy Change in Hybrid Organizations. Management Decisions.