Thomas Hajonides

Thomas Hajonides

Functie:
Consultant en onderzoeker energietransitie
Thomas Hajonides

Ik ben Thomas Hajonides. Als consultant en onderzoeker energietransitie verdiep ik mij dagelijks in de verduurzaming van energie- en grondstof waardeketens.


De veelzijdigheid van vraagstukken binnen dit domein maakt mij enthousiast en prikkelt mijn nieuwsgierigheid elke dag. Mijn interesse gaat specifiek uit naar investeringsvraagstukken van individuele organisaties én samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen in een waardeketen: Wat zijn de strategische overwegingen om een verduurzamende beslissing te nemen, en met welke dagelijkse mechanismen in de energiesector dienen beslissers rekening te houden?Hoe kan lange-termijn onzekerheid worden gemitigeerd opdat zowel financiële als niet-financiële waardes gerealiseerd worden? En hoe kunnen organisaties omgaan met schaarsten, van kritieke materialen en ruimte tot doorlooptijd richting klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050?

Door adviezen te geven op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwingen streef ik naar het bijdragen aan het oplossen van dit soort vraagstukken.