Rowie Huijbregts

Rowie Huijbregts

Functie:
Onderzoeker
Rowie Huijbregts

Ik ben Rowie Huijbregts, en als onderzoeker bij TNO Vector houd ik mij bezig met maatschappelijke opgaven en strategische vraagstukken in de gebouwde omgeving.


Ik ben opgeleid als bouwkundige en bestuurskundige: aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft behaalde ik mijn Bachelor en Master of Science, en bij de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam verdedigde ik mijn proefschrift over de inzet van publiek vastgoed ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie.

In mijn werk bij TNO Vector vind ik het belangrijk een brug te slaan tussen techniek en de natuurwetenschappen enerzijds en mensen en de sociale wetenschappen anderzijds. Ik denk als onderzoeker graag mee over hoe verschillende actoren in een gebied of opgave hun eigen waardeoordelen en kijken op zaken kunnen samenbrengen om gezamenlijk tot innovatie oplossingen te komen.