Rik Braams TNO Vector

Rik Braams

Functie:
Senior wetenschapper Transformatieve Overheid
Rik Braams TNO Vector

Ik ben Rik Braams, senior scientist bij TNO Vector. Vanuit zowel advisering voor beleid als de wetenschap werk ik met beleidsmedewerkers aan verschillende maatschappelijke transities. Ik vind het belangrijk om vanuit veel verschillende perspectieven naar wereld te blijven kijken. Dat doe ik analytisch en met open vizier, vanuit een blijmoedige en verschillige grondhouding. Om toch niet te veel geïnstitutionaliseerd te geraken blijf ik mijn tegendraadsheid cultiveren.


Ik ben getraind als politicoloog (MSc) en transitiewetenschapper (PhD) en ben gespecialiseerd op de rol van publieke organisaties bij innovaties en systeemverandering. Uit mijn onderzoek blijkt dat publieke organisaties en de mensen die daarin werken een belangrijke rol hebben in het slagen van deze veranderingen, maar dat hun transitie capaciteit nog niet optimaal wordt benut. Hier wil ik hen bij helpen.

Om dit te doen heb ik uitgangspunten en handvatten voor de Transformatieve Overheid ontwikkeld. Dit is zowel een bestuurskundig narratief wat ambtenaren helpt om te werken aan transities als een overheid instantie die goed is in het uitvoeren van de taken die bij transities horen. Meer weten over Vector of de Transformatieve Overheid? Neem contact met mij op.

TOP PUBLICATIES

Braams, R., Wesseling. J., Meijer. A & M. Hekkert (2023). Civil Servant Tactics for Realizing Transition Tasks Understanding the Microdynamics of Transformative Government. Public Administration, 1-19.

Braams, R., Wesseling, J., Meijer. A. & M. Hekkert (2022). Understanding why civil servants are reluctant to carry out transition tasks. Science and Public Policy, 49(6), 905-914.

Braams, R., Wesseling, J., Meijer. A. & M. Hekkert (2021). Legitimizing Transformative Government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 39: 191-205.