Nienke Maas

Nienke Maas

Functie:
Senior adviseur
Nienke Maas

Mijn naam is Nienke Maas. Ik heb een passie voor alles dat je in je dagelijkse leefomgeving tegenkomt. Ik ben opgeleid als civiel ingenieur aan de TU Delft, en heb sindsdien gewerkt aan transities voor energie, infrastructuur, klimaat en duurzame steden.


Ik hou ook van het verbinden van mensen en kennis. Als senior adviseur met een lange staat van dienst in maatschappelijke en  ruimtelijke vraagstukken en programma’s, zet ik daarvoor mijn brede netwerk in bij wetenschap, praktijk en beleid. Om zo weer een stap dichter bij een duurzame omgeving te komen.

In 2009 was ik een van de visionaire geesten achter de gebiedsgerichte aanpak voor de energietransitie. Sindsdien ben ik de drijvende kracht achter het slimmer en integraler benaderen van de warmtetransitie, vanuit samenwerking, besluitvorming en financiering. Ik heb een talent voor het bedenken van innovatieve oplossingen en hou van experimenteren. Als senior adviseur bij TNO Vector geef ik zo vorm aan het dynamische energielandschap van Nederland. Dat doe ik ook als RvC-lid van een woningcorporatie die koploper is op het gebied van stadsverwarming.

TOP PUBLICATIES

OF40-2-01Handleidingfinancieringsaanvraagcoöperatievewarmte.pdf (cooperatievewarmte.nl)

De warmtetransitie: Wat kunnen we leren van de Denen? (energy.nl)

maas-et-al-2020-arrangementen-voor-collectieve-warmtevoorzieningen_water-governance-03-2020.pdf (warmingup.info)

Energies | Free Full-Text | Implementation Framework for Energy Flexibility Technologies in Alkmaar and Évora (mdpi.com)