Marit Sprenkeling

Marit Sprenkeling

Functie:
Onderzoeker
Marit Sprenkeling

Ik ben Marit Sprenkeling, onderzoeker bij TNO Vector. In nauwe samenwerking met partners op regionaal, nationaal en Europees niveau werk ikĀ  aan innovaties die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame maatschappij.


Binnen TNO Vector doe ik onderzoek naar en geef ik advies over de maatschappelijke inbedding van sociale en technologische innovaties in de transities die de samenleving van overmorgen vormen.