Kristina Karanikolova

Kristina Karanikolova

Functie:
Consultant en onderzoeker
Kristina Karanikolova

Mijn naam is Kristina Karanikolova en ik werk sinds 2016 als onderzoeker en consultant bij de afdeling Strategie en Beleid van TNO, onderdeel van unit ICT, Strategie & Beleid (ISP).


Ik ben betrokken bij een aantal Europese projecten waarbij ik onderzoek doe naar onderwerpen gerelateerd aan innovatiebeleid en digitalisering. Ik ben betrokken geweest en heb bijgedragen aan een aantal projecten met betrekking tot digitale innovatiehubs (DIH's), waaronder het mentoring- en DIHNET.eu-project (dat tot doel heeft een netwerk van DIH-netwerken in Europa te ontwikkelen en het verband tussen slimme specialisatie en DIH's te analyseren).

Andere recente projecten zijn onder meer een bijdrage aan de DIH-capaciteitsopbouwactiviteiten in SmartAgriHubs, individuele mentoring voor DIH's en regio's, het BOWI-project dat tot doel heeft een netwerk te ontwikkelen en corridors voor samenwerking tussen DIH's tot stand te brengen, en het VISION CSA.

Mijn achtergrond gaat terug op mijn twee masteropleidingen aan de Universiteit van Amsterdam - in Europees mededingingsrecht en -regulering en in Europees en internationaal arbeidsrecht.