Kevin Vedder

Functie:
Onderzoeker en adviseur

Ik ben Kevin Vedder, adviseur en onderzoeker binnen TNO Vector die zich bezig houdt met de ruimtelijke inpassing van transitievraagstukken. Met een achtergrond in planologie - met specifieke aandacht voor mobiliteit en energie - probeer ik domeinen te verbinden, middels het nemen van een integraal perspectief.


Het zoeken naar oplossingen of manieren waarop in Nederland de schaarse ruimte zo goed mogelijk kan worden benut is een complexe, en enorme interessante opgave. Mijns inziens is het optimaal inrichten van onze ruimte een belangrijk onderdeel van het ruimte bieden aan de verschillende opgaven die er spelen en ons te wachten zullen staan.