Jeroen Brouwer

Jeroen Brouwer

Functie:
Senior projectmanager en onderzoeker
Jeroen Brouwer

Mijn naam is Jeroen Brouwer, werkzaam als senior projectmanager en wetenschappelijk onderzoeker bij TNO Vector in Den Haag.


Opgeleid als Bouwkundig ingenieur, aangevuld met een propedeuse Nederlands Recht en een Master Techniek en Maatschappij, ben ik meer te kwalificeren als een generalist dan een specialist. Vanuit mijn ervaring, kennis en kunde is het mijn persoonlijke overtuiging en ambitie op een positieve bijdrage te leveren aan duurzaam wonen en steden van de toekomst.

Dit transitieproces naar een duurzame toekomst bewandel ik natuurlijk niet alleen, en vereist dat ik vaak complexe vraagstukken, oplossingsrichtingen en (bestuurlijke) besluitvorming hierop in gezamenlijkheid verken en vormgeef, met partners en stakeholders die hier ook een rol in hebben.

Het vergt verder vaak om slimme manieren van samenwerking, door de ketens en zuilen heen, met gedeelde verantwoordelijkheid, om zo vanuit ieders kwaliteiten en unieke bijdragen een nieuwe stap te zetten in een werkelijk duurzamere leefomgeving van de toekomst.