Hade Dorst

Hade Dorst

Functie:
Onderzoeker en adviseur stedelijke duurzaamheidstransities
Hade Dorst

Ik ben Hade Dorst, onderzoeker en adviseur op gebied van stedelijke duurzaamheidstransities bij TNO Vector. Met een achtergrond in (stads)geografie en transitiewetenschappen ondersteun ik met name de publieke sector – van lokaal tot EU-niveau – bij de grote ruimtelijke en bestuurlijke veranderingen waar de stedelijke verduurzaming om vraagt. Graag draag ik bij aan het duurzamer en aantrekkelijker maken van de stedelijke leefomgeving, bijvoorbeeld door het toepassen van natuur – in mijn proefschrift hierover onderzocht ik hoe nature-based solutions op grotere schaal toegepast kunnen worden.


Ook ben ik geïnteresseerd in het mogelijk maken van cross-sectorale en integrale bestuurlijke samenwerking en besluitvorming om uitdagingen als klimaatverandering het hoofd te bieden. Bij TNO Vector hoop ik impact te maken door wetenschappelijke kennis over de duurzame stad en stedelijke besluitvorming op te doen en te vertalen naar de praktijk, om zo besluitvorming en dialoog over de duurzame stad te verbeteren en ook, waar nodig, fysieke ruimtelijke transformaties te faciliteren.