Geert Lamerichs

Geert Lamerichs

Functie:
Projectmanager
Geert Lamerichs

Ik ben Geert Lamerichs, projectmanager bij TNO Vector. Macro-econoom van origine, maar al snel in mijn carrière mijn focus gelegd op het raakvlak van ICT en bedrijfsvoering, zo ook binnen TNO Vector.


In veruit de meeste van mijn projecten leg ik de focus op het vraagstuk hoe digitale innovaties bedrijven en overheden verder kunnen helpen. Specifiek doe ik dit door te kijken naar de business modellen en governance structuren, zowel binnen bedrijven als ecosystemen, die de innovatie ondersteunen. Ik krijg ontzettend veel energie van het samenwerken met verschillende partners om innovaties daadwerkelijk in de markt te zetten en naar een niveau te brengen dat (Nederlandse) bedrijven en overheden het daadwerkelijk kunnen implementeren.