David Dooghe

David Dooghe

Functie:
Senior onderzoeker en adviseur ruimte, technologie en transitie
David Dooghe

Ik ben David Dooghe, senior onderzoeker en adviseur rondom ruimte, technologie en transities bij TNO Vector. Opgeleid als architect en stedenbouwkundige, richt ik mij op de ruimtelijke (beleids-) uitdagingen en inpassingen van technologieën, en bredere transities, zoals de gezondheids-, energie- of mobiliteitstransitie.


Transities en de gekoppelde technologieën hebben een groeiende ruimteclaim, dit terwijl ruimte in stedelijke regio’s schaars is. Daarom ontwikkel ik aanpakken om deze verschillende ruimteclaims, onderbouwd en toekomstbestendig ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen.

Zo ondersteun ik nieuwe kansen voor een evenwichtige integratie van deze claims op een plek. Niet verrassend krijg ik energie van het verhogen van de leefbaarheid in buurten, steden en de regio. Dit door mijn kennis over ruimte(lijk beleid) te koppelen met andere werkvelden binnen TNO.

Binnen TNO Vector ben ik trekker van het impactgebied waardengedreven, duurzame steden en regio’s. Door het samenbrengen van de expertise van mijn TNO collega’s, externe partners en stakeholders, doorgronden we binnen dit impactgebied meerdere transities vanuit een sociaal, economisch, ruimtelijk en governance perspectief en komen zo tot concrete handelingsperspectieven.