Caroline Schipper

Caroline Schipper

Functie:
Senior econoom/consultant
Caroline Schipper

Ik ben Caroline Schipper, senior econoom/consultant bij TNO Vector. Als Ruimtelijk Econoom hou ik me bezig met het vooraf inzicht geven in de mogelijke ruimtelijke impact van met name de mobiliteits- en energietransitie.


Ik doe dat door samen met mijn TNO collega’s, diverse partners en stakeholders verdelingseffecten van beleid inzichtelijk te maken, zowel in de ruimte en de tijd als naar doelgroepen. Ik krijg er energie van om deze inzichten op een begrijpelijke manier naar de buitenwereld te communiceren en zo bij te dragen aan het inhoudelijke debat rondom Brede Welvaart. Op deze wijze optimaliseren we met elkaar de impact van innovaties op de brede welvaart van alle Nederlanders.