Benjamin Schoemaker TNO Vector

Benjamin Schoemaker

Functie:
Onderzoeker & Consultant Energietransitie
Benjamin Schoemaker TNO Vector

Ik ben Benjamin Schoemaker, Onderzoeker & Consultant Energietransitie. Ik wil overheden en bedrijven graag helpen goede beslissingen te maken in het kader van de energietransitie door hen te voorzien van inzichtelijke systeemanalyses. Daarbij richt ik mij vooral op de transitie naar duurzame moleculen die de industrie en het transport van de toekomst nodig zullen hebben.


Na een afgeronde bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft besloot ik dat ik mijn technische kennis wilde inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom ben ik de masteropleiding Engineering & Policy Analysis (ook aan de TU Delft) gaan doen. Daar heb ik geleerd hoe ik data science en simulatiemodellen kan inzetten om besluitvorming bij de overheid en in het bedrijfsleven goed te informeren, gericht op de energietransitie. Zo heb ik in mijn masterthesis onderzoek gedaan naar effectieve beleidsinterventies ter verduurzaming van de basischemie-sector met behulp van een systeemdynamisch model. Ik krijg energie van het nadenken over dit soort vraagstukken, waar technologie, economie en sociaal-maatschappelijke aspecten samenkomen.

Vanuit deze achtergrond werk ik nu bij TNO Vector aan systeemanalyses waarmee ik overheden en bedrijven wil helpen goede beslissingen te maken in het kader van de energietransitie. Ik vind het daarbij belangrijk om geen voorspellingen te doen (de toekomst is immers onzeker), maar juist "exploratief" te werk te gaan. Dat wil zeggen: schetsen hoe de toekomst er mogelijk uit zou kunnen zien en welke interventies passen bij elk van die mogelijke toekomstbeelden. Zo wil ik bijdragen aan het bouwen van een welvarende samenleving die gedijt binnen de grenzen van onze planeet.