Annelieke van den Berg

Annelieke van den Berg

Functie:
Consultant digital society
Annelieke van den Berg

Digitalisering biedt kansen voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, maar is wat mij betreft nooit een doel op zich. Ik richt me erop dat digitalisering op de juiste plekken en op een verantwoorde manier wordt ingezet, waarbij het maatschappelijke doel centraal staat.


Ik heb een achtergrond in bestuurskunde en communicatiewetenschappen, twee vakgebieden waar de invloed van digitalisering groot is. Zo verandert digitalisering de manieren waarop de overheid haar taken vervult en hoe overheid en burgers met elkaar in contact komen. Ik werk aan verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld over het verantwoord gebruik van data voor beleid of over de manier waarop de overheid ervoor kan zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. Deze tweede vraag staat ook centraal in mijn afgeronde promotieonderzoek over inclusieve online participatie.