Annelieke van den Berg

Annelieke van den Berg

Functie:
Consultant digital society
Annelieke van den Berg

Digitalisering biedt kansen voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, maar is wat mij betreft nooit een doel op zich. Ik richt me erop dat digitalisering op de juiste plekken en op een verantwoorde manier wordt ingezet, waarbij het maatschappelijke doel centraal staat.


Ik heb een achtergrond in bestuurskunde en communicatiewetenschappen, twee vakgebieden waar de invloed van digitalisering groot is. Zo verandert digitalisering de manieren waarop de overheid haar taken vervult en hoe overheid en burgers met elkaar in contact komen. Ik werk aan verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld over het verantwoord gebruik van data voor beleid of over de manier waarop de overheid ervoor kan zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. Deze tweede vraag staat ook centraal in mijn afgeronde promotieonderzoek over inclusieve online participatie.

TOP PUBLICATIES

Inclusivity in Online Platforms: Recruitment Strategies for Improving Participation of Diverse Sociodemographic Groups - Berg - 2020 - Public Administration Review - Wiley Online Library

Participation in Online Platforms: Examining Variations in Intention to Participate across Citizens from Diverse Sociodemographic Groups

Assessing inclusivity in online platforms through usability evaluation with Google Analytics - Berg - 2023 - Policy & Internet - Wiley Online Library

How young adults explain their intention to participate in online direct citizen participation - Berg - Public Administration - Wiley Online Library

Systeemfuncties voor datagedreven werken in de publieke sector (overheid.nl)