Andrea Kerstens

Andrea Kerstens

Functie:
Onderzoeker business modellen en innovatie
Andrea Kerstens

Ik ben Andrea Kerstens - een onderzoeker gespecialiseerd in business modellen en innovatie bij TNO Vector. Mijn passie ligt in het verkennen van de rol van innovation intermediaries en collaboratieve open innovatie binnen de context van nieuwe digitale technologieën.


Ik heb een achtergrond in economie en start binnenkort met een PhD in innovatiemanagement. Als onderzoeker probeer ik impact te maken op maatschappelijke problemen door actieonderzoek uit te voeren.

Ik bereik dit door nauw samen te werken met verschillende stakeholders om problemen te identificeren, innovatieve oplossingen te ontwerpen en deze in de praktijk te implementeren.

Deze benadering zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossingen zowel haalbaar als effectief zijn, en tegemoetkomen aan de behoeften van alle betrokken partijen. Bovendien helpt dit collaboratieve proces bij het opbouwen van vertrouwen en steun onder stakeholders, wat het waarschijnlijker maakt dat zij de voorgestelde oplossingen zullen adopteren en implementeren.

Met mijn onderzoek hoop ik innovatieve oplossingen te creëren die niet alleen maatschappelijke problemen aanpakken, maar ook nieuwe kennis genereren die toekomstig onderzoek en beleidsvorming informeert. Uiteindelijk geloof ik dat deze benadering kan helpen bij het opbouwen van veerkrachtigere en duurzamere systemen die beter in staat zijn om de complexe uitdagingen aan te pakken waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.

TOP PUBLICATIES

Kerstens, A., & Greco, A. (2023). From Buildings to Communities: Exploring the Role of Financial Schemes for Sustainable Plus Energy Neighborhoods. Energies16(14), 5453 Energies | Free Full-Text | From Buildings to Communities: Exploring the Role of Financial Schemes for Sustainable Plus Energy Neighborhoods (mdpi.com)

Devoldere, B. P. E., Kerstens, A., Tjokrodikromo, T. S., & Berkers, F. T. H. M. (2021). Literatuuronderzoek integrale benadering van maatschappelijke opgaven en transities Literatuuronderzoek integrale benadering van maatschappelijke opgaven en transities | Rapport | Rijksoverheid.nl