Amber Geurts

Amber Geurts

Functie:
Onderzoeker en adviseur innovatie- en transitiewetenschappen
Amber Geurts

Ik ben Amber Geurts, onderzoeker en adviseur innovatie- en transitiewetenschappen bij TNO Vector. Binnen TNO Vector specialiseer ik mij in missiegedreven en transformatief innovatiebeleid, en houd ik me op een dagelijkse basis bezig met verschillende vraagstukken en projecten rond maatschappelijke uitdagingen en missies.


Mijn expertise ligt in het vertalen van inzichten uit de wetenschap naar de (beleids-)praktijk om zo transities en transformaties richting te geven en te versnellen om onze maatschappij toekomstbestendig te maken.

Daarvoor werk ik nauw samen met allerlei stakeholders binnen en buiten de organisatie, zowel door het leveren van inhoudelijke analyses als procesmatige begeleiding.

Voordat ik bij TNO aan de slag ging, deed ik mijn promotieonderzoek over digitale disruptieve innovaties bij de Rijksuniversiteit Groningen, en deed ik mijn postdoctoraal onderzoek naar de rol van AI in wetenschap bij Aalto Universiteit in Finland.

Ook heb ik gewerkt bij het Rathenau Instituut, waar ik mij bezig hield met onderzoek en dialoog over de maatschappelijke aspecten van wetenschap, technologie en innovatie.