Gitte Mulder

Gitte Mulder

Functie:
Adviseur strategie en beleid
Gitte Mulder

Mijn naam is Gitte Mulder, en ik ben adviseur strategie en beleid bij TNO Vector. Bij TNO Vector houd ik me voornamelijk bezig met praktijkgerichte vraagstukken rondom de energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie.


Mijn achtergrond ligt in duurzame ontwikkeling, met een specialisatie in governance, besluitvorming en beleid rondom duurzaamheidsvraagstukken.

Binnen TNO Vector ontwikkelen we bijvoorbeeld instrumentarium om besluitvormingsprocessen af te stemmen en te versnellen, begeleiden we leer- en ontwikkelprogramma’s, of onderzoeken we nieuwe methoden om governance vorm te geven. Voor mij is duurzaamheid iets dat we op alle vlakken binnen onze maatschappij op systematische wijze moeten toepassen.

Het feit dat we als organisatie bijdragen aan een diversiteit van onafhankelijke en betrouwbare kennis op het gebied van innovatie en (duurzame) transities vind ik heel erg belangrijk, en zorgt ervoor dat ik elke dag met energie naar mijn werk ga.