Finn Speijer TNO Vector

Finn Speijer

Functie:
Economisch onderzoeker en projectleider
Finn Speijer TNO Vector

Ik ben Finn Speijer, onderzoeker en projectleider op het gebied van socio-economische impact van innovaties. In projecten voor met name overheden, maar ook voor bedrijven, doe ik onderzoek naar de effecten van innovaties op de maatschappij.


Opgeleid als economisch geograaf ben ik breed geïnteresseerd in hoe technologische en maatschappelijke innovaties bij kunnen dragen aan de grote transities waar Nederland voor staat.

Ik combineer kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden om klanten te adviseren over de impact van innovaties en beleid op de economie en ruimte.

Daarbij maak ik ook gebruik van de brede en diepe kennis binnen TNO, en probeer die samen te brengen en te combineren om antwoorden te geven waar Nederland duurzamer van waarvan de brede welvaart wordt verhoogd.