Researchgroep Strategische Business Analyse

Bedrijven duurzaam laten groeien door innovatie. Dat is het doel van de onderzoeksgroep Strategische Business Analyse. Ontdek hoe we bedrijven helpen bij innovatie en het maken van keuzes.

TNO Vector patroon animatie still

Met onze business analyses helpen we bedrijven strategische keuzes te maken. We onderzoeken de economische en bedrijfskundige aspecten en zorgen zo voor een goede onderbouwing voor investeringen. Dat doen we door een vertaalslag van technische mogelijkheden naar nieuwe businessmodellen.

Je kunt bij ons terecht met vragen als:

 • Welke technologieën kunnen bijdragen aan groei van het verdienvermogen in Nederland?
 • Welke partijen moeten samenwerken om Europa zelfstandig te maken in bedrijfstakken en supply chains die geopolitiek gevoelig liggen?
 • Hoe neemt mijn organisatie de juiste investeringsbeslissingen?
 • Welke keuzes moeten we maken om positie in te nemen in de CO2-neutrale economie van de toekomst?

Betere beslissingen door business-analyse

De researchgroep strategische business-analyse helpt organisaties aan antwoorden op beleidsvraagstukken die voortkomen uit de transitie naar een duurzame economie.

Daarvoor werken we intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties en zetten we ons op de volgende manieren in:

 • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.
 • Coalities smeden met de juiste partners.
 • Analyseren van groeikansen voor nieuwe technologieën en het inzichtelijk maken van de economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties.
 • Inzicht bieden in economische gevolgen van beleidskeuzes.
 • Inzicht bieden in duurzaamheidseffecten van beleidskeuzes.
 • Onderzoeken wat de gevolgen zijn van keuzes op brede welvaart
 • Creëren van brede welvaartseffecten.
 • Koppelen van de business-analyse aan onze technologische expertise.
 • Doorrekenen van business cases.